Δημοσιεύσεις

2016

 1. Kalabokidis K., Ager A., Finney M., Athanasis N., Palaiologou P., Vasilakos C. 2016. AEGIS: a Wildfire Prevention and Management Information System. Natural Hazards and Earth System Sciences 16(3):643-661.pdf1
 2. Καλαμποκίδης Κ. 2016. AEGIS: Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών. Στην Ημερίδα «Πρόληψη και Μείωση του Κινδύνου και των Καταστροφών Δασικών Πυρκαγιών», 27 Μαΐου 2016, Μυτιλήνη. Οργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σελ. 7.pdf1

2015

 1. Tsekouras G., Manousakis A., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. Improving the Effect of Fuzzy Clustering on RBF Network’s Performance in Terms of Particle Swarm Optimization. Advances in Engineering Software 82:25-37. (PDF αποστέλλεται κατόπιν αιτήματος). pdf1 TOP 25 MOST DOWNLOADED ARTICLES
 2. Kalabokidis K., Vasilakos C., Athanasis N., Palaiologou P. 2015. AEGIS – Wildfire Prevention and Management Information System. In Book of Abstracts of International Conference on Fire Behaviour and Risk, 26-29 May 2015, Alghero, Sardinia, Italy. p. 93.pdf1
 3. Athanasis N., Kalloniatis C., Vaitis M., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. Building an Innovative Solution for Wildfire Prevention and Management: The “AEGIS” Platform. In On-Line Proceedings of EMCIS 2015: 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, June 1-2 2015, Athens, Greece. 16 p.pdf1
 4. Kalabokidis K., Vasilakos C., Athanasis N., Palaiologou P., Vaitis M., Tsekouras G., Ager A., Finney M. 2015. AEGIS: Wildfire Web Geographic Information System. In Proceedings of 2nd International Conference SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service, 10-12 June 2015, Chania, Greece. 6 p.pdf1
 5. Καλαμποκίδης Κ., Αθανάσης Ν., Παλαιολόγου Π., Βασιλάκος Χ., Καραγιάννης Φ. 2015. AEGIS App: Διαχείριση Πληροφοριών Πυρκαγιών για Windows Smartphones. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, 10-12 Ιουνίου 2015, Χανιά. 6 σελ.pdf1
 6. Athanasis N., Karagiannis F., Palaiologou P., Vasilakos C., Kalabokidis K. 2015. AEGIS App: Wildfire Information Management for Windows Phone Devices. Procedia Computer Science 56:544-549.pdf1

2014

 1. Kalabokidis Κ., Athanasis Ν., Vasilakos C., Palaiologou P. 2014. Cloud Computing in Geospatial Analysis of Wildfire Danger and Fire Growth. In Wade DD & Fox RL (Eds), Robinson ML (Comp): Proceedings of 4th Fire Behavior and Fuels Conference, 18-22 February 2013, Raleigh, NC, USA and 1-4 July 2013, St. Petersburg, Russia. Published by the International Association of Wildland Fire, Missoula, MT, USA. pp. 457-467.pdf1
 2. Kalabokidis Κ., Palaiologou P., Finney M. 2014. Fire Behavior Simulation in Mediterranean Forests Using the Minimum Travel Time Algorithm. In Wade DD & Fox RL (Eds), Robinson ML (Comp): Proceedings of 4th Fire Behavior and Fuels Conference, 18-22 February 2013, Raleigh, NC, USA and 1-4 July 2013, St. Petersburg, Russia. Published by the International Association of Wildland Fire, Missoula, MT, USA. pp. 468-492.pdf1
 3. Καλαμποκίδης Κ., Βασιλάκος Χ., Αθανάσης Ν., Παλαιολόγου Π., Τσεκούρας Γ. 2014. Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών (AEGIS). Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας», 24-26 Οκτωβρίου 2014, Ρόδος. Οργάνωση Δήμος Ρόδου. Σελ. 13.pdf1
 4. Καλαμποκίδης Κ., Βαΐτης Μ., Παλαιολόγου Π., Τάταρης Γ., Ρετσιλίδου Ο., Χατζόπουλος Ι. 2014. Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας», 24-26 Οκτωβρίου 2014, Ρόδος. Οργάνωση Δήμος Ρόδου. Σελ. 14.pdf1
 5. Kalabokidis K., Athanasis N., Palaiologou P., Vasilakos C., Finney M., Ager A. 2014. Minimum Travel Time Algorithm for Fire Behavior and Burn Probability in a Parallel Computing Environment. In Viegas, D. X. (ed.): Proceedings of 7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest Fire Research, 17-20 November 2014, Coimbra, Portugal. Published by Imprensa da Universidade de Coimbra. ISBN 978-989-26-0884-6. pp. 882-891.pdf1
 6. Kalabokidis K., Palaiologou P., Athanasis N. 2014. A Fire Effects Index for Overall Assessment of Wildfire Events in Greece. In Viegas, D. X. (ed.): Proceedings of 7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest Fire Research, 17-20 November 2014, Coimbra, Portugal. Published by Imprensa da Universidade de Coimbra. ISBN 978-989-26-0884-6. pp. 1600-1614.pdf1

2013

 1. Καλαμποκίδης Κ., Παλαιολόγου Π., Τουλίκας Β. 2013. Συμπεριφορά και Επιπτώσεις της Πυρκαγιάς του Αγίου Όρους τον Αύγουστο του 2012. Στα Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου & Annual Meeting Prosilva Europe, 6-9 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-89478-5-6. Σελ. 84-96.pdf1
 2. Καλαμποκίδης Κ., Παλαιολόγου Π., Τουλίκας Β. 2013. Η Πυρκαγιά του Αγίου Όρους 2012. Πυροσβεστική Επιθεώρηση 162:13-19.pdf1