Αρχείο Προϊόντα - aegis
Χαρτογράφηση βενθικών περιβαλλόντων
Τα δεδομένα των χαρτών είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.
Δυναμική προσομοίωση παράκτιας πλημμύρας
Πρόβλεψη του πλημμυρικού κινδύνου σε επιλεγμένες παραλίες και κρίσιμες υποδομές του ΒΑ Αιγαίου.
Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου
Για την ακτογραμμή των νησιών του ΒΑ Αιγαίου υπολογίστηκε ταυτόχρονα δείκτης πλημμυρικού κινδύνου για την αναγνώριση των κομματιών ακτογραμμής με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας.
Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος
Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος
Ωκεανογραφικό αγκυροβόλιο κόλπου Καλλονής
Το αγκυροβόλιο είναι εξοπλισμένο με πλήρη γκάμα μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών αισθητήρων, στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Παρακτίου Περιβάλλοντος AEGIS. Ποντίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020, περίπου στη μέση του κόλπου της Καλλονής
Στάθμη θάλασσας στον κόλπο της Γέρας
Μέτρηση της στάθμης θάλασσας στον κόλπο της Γέρας, όπως καταγράφεται από σταθμιγράφο εγκατεστημένο στο λιμάνι της Σκάλας Συκούντας (Ντίπι). Η εγκατάσταση του σταθμιγράφου έγινε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Παρακτίου Περιβάλλοντος AEGIS, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στάθμη θάλασσας στον κόλπο της Καλλονής
Μέτρηση της στάθμης θάλασσας στον κόλπο της Καλλονής, όπως καταγράφεται από σταθμιγράφο εγκατεστημένο στο λιμάνι της Σκάλας Καλλονής. Η εγκατάσταση του σταθμιγράφου έγινε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Παρακτίου Περιβάλλοντος AEGIS, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Προγνώσεις Θαλασσών Αιγαίου
Οι θαλάσσιες προγνώσεις βασίζονται σε τρισδιάστατα αριθμητικά μοντέλα θαλάσσιας κυκλοφορίας, που καλύπτουν τρεις διαφορετικές κλίμακες ( (i) Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, (ii) θαλάσσια περιοχή Λέσβου, και (iii) κόλποι Γέρας και Καλλονής στη Λέσβο και Μούδρου στη Λήμνο.