Οι θαλάσσιες προγνώσεις βασίζονται σε τρισδιάστατα αριθμητικά μοντέλα θαλάσσιας κυκλοφορίας, που καλύπτουν τρεις διαφορετικές κλίμακες ( (i) Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, (ii) θαλάσσια περιοχή Λέσβου, και (iii) κόλποι Γέρας και Καλλονής στη Λέσβο και Μούδρου στη Λήμνο. Τα μοντέλα κυκλοφορίας αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της δημιουργίας οικολογικού / βιογεωχημικού μοντέλου για τον κόλπο της Καλλονής, αλλά έχουν επιπλέον παράγουν καθημερινά επιχειρησιακές προγνώσεις για 3 – 5 ημέρες. Επίσης χρησιμοποιείται δισδιάστατο μοντέλο κυματισμού σε όλες τις παραπάνω περιοχές.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι προγνώσεις σε κλίμακα Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου υποβάλλονται σε ειδική διαδικασία συνεχούς “διόρθωσης” σύμφωνα με δορυφορικές και επιτόπιες ωκεανογραφικές και μετεωρολογικές παρατηρήσεις, ενώ οι παράκτιες προγνώσεις αξιολογούνται βάσει των μετρήσεων του αγκυροβολίου της Καλλονής και των περιοδικών αποστολών του Πανεπιστημίου στο πεδίο.

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Περιοχικές προγνώσεις θαλασσών Αιγαίου

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η ακόλουθη πρόγνωση είναι αποτέλεσμα αριθμητικού μοντέλου που βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη. Συνιστάται προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τα οποία παρέχονται εδώ μόνο για επιστημονικούς σκοπούς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εργαστήριο Φυσικής και Χημικής Ωκεανογραφίας, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες κ.λπ. που προκαλούνται από την ακατάλληλη χρήση αυτών των δεδομένων.

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).