Αρχείο Υπηρεσίες - aegis
Εργαλείο Αναζήτησης στο Twitter
ΓΙΑΤΙ ενδιαφέρει τι σχολιάζει το κοινό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με αφορμή ένα συμβάν που δυνητικά μπορεί να καταλήξει σε θαλάσσια ρύπανση;
fireAEGIS
Το σύστημα fireAEGIS είναι η συνέχεια της πετυχημένης πλατφόρμας “Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών AEGIS” του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών – Τμήμα Γεωγραφίας), το οποίο σχεδιάστηκε ως μία διαδικτυακού τύπου πλατφόρμα που παρείχε πρόσβαση σε δεδομένα πρόβλεψης πυρκαγιών (κίνδυνο και συμπεριφορά), καθώς επίσης επιπλέον πληροφορίες όπως κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, οδικά δίκτυα, χρήσεις και κάλυψη γης, θέσεις υδροληψίας, πυροσβεστικές δυνάμεις, δορυφορικές εικόνες, τύπους βλάστησης, τοπογραφία και μετεωρολογικά δεδομένα (με ροή σε πραγματικό χρόνο και προγνωστικούς χάρτες).
waterAEGIS
Το σύστημα waterAEGIS αφορά την α) μελέτη των τάσεων και προγνώσεων της παραλιακής διάβρωσης και παράκτιων και χερσαίων πλημμυρών, β) τη διάγνωση/πρόγνωση χερσαίων πλημμυρικών φαινομένων, πλήρωσης υπόγειου υδροφορέα, και λειτουργίας φραγμάτων σε νησιωτικές περιοχές του Β. και Ν. Αιγαίου, γ) την βελτιστοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης χερσαίων πλημμυρών και δ) την προβολή σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών σε διάφορες περιοχές της νήσου Λέσβου. Οι υπηρεσίες του συστήματος είναι προσβάσιμες για όλους του πολίτες, ενώ οι Περιφέρειες και άλλοι δημόσιοι φορείς του Β. και Ν. Αιγαίου έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένη πληροφορία.
Βάση Δεδομένων Παράκτιας Ζώνης
Σε αυτό το Διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών έχουν ενταχθεί χαρτογραφικές αποτυπώσεις θαλάσσιων οικοτόπων, προστατευόμενων περιοχών, χρήσεων της παράκτιας ζώνης, καθώς και εκτιμήσεις θαλάσσιου πλημμυρικού κινδύνου και διάβρωσης των ακτών.
ECOMARPOL: Εκτιμητής Θαλάσσιας Ρύπανσης
Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί εργαλείο εκτίμησης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από την κίνηση ενός πλοίου στο θαλάσσιο περιβάλλον και έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Εθνικής Υποδομής ENIRISST.
E-S.A.V.E Θαλάσσιο Ατύχημα – Ρύπανση
Η πλατφόρμα E-S.A.V.E (Shore Awareness of Vessel Emergencies) επιτρέπει την παρακολούθηση συμβάντων πλοίων που ενέχουν τη δυνατότητα θαλάσσιας ρύπανσης.
Σύστημα παρακολούθησης παράκτιας κυκλοφορίας ΔΑΡΔΑΝΟΣ
Το σύστημα ΔΑΡΔΑΝΟΣ είναι ένα υψηλής συχνότητας radar, που εκπέμπει πολύ χαμηλής ισχύος ραδιοφωνικά βραχέα κύματα, καταγράφοντας την παράκτια κυκλοφορία ανατολικά της Λήμνου, με σκοπό την παρακολούθηση της επίδρασης των υδάτων της εκροής της Μαύρης θάλασσας στο Βόρειο Αιγαίο.