Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ E-S.A.V.E

Η πλατφόρμα E-S.A.V.E (Shore Awareness of Vessel Emergencies) επιτρέπει την παρακολούθηση συμβάντων πλοίων που ενέχουν τη δυνατότητα θαλάσσιας ρύπανσης. Έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακής Αριστείας AEGIS+ (το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση) με στόχο να παρέχει πλέον ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση για τα ναυτικά συμβάντα που μπορούν να συντελέσουν σε πετρελαιοκηλίδες είτε λόγω διαρροής φορτίου, είτε διαρροής καυσίμων του εμπλεκόμενου πλοίου ή πλοίων. Στο περιβάλλον GIS – που αναδύεται απευθείας στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεστε – παρέχεται γενική πληροφορία του σημείου όπου βρίσκεται το εμπλεκόμενο πλοίο ή πλοία και η διάταξη γεωγραφικά ευάλωτων εγκαταστάσεων και φυσικών πόρων. Μέσα από τον πίνακα εργαλείων στα αριστερά της οθόνης μπορείτε να έχετε πρόσβαση και σε άλλη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ή σε όρους βασικής καταγραφής όπως σε εργαλεία κίνησης ρευμάτων και άλλων σημαντικών μεταβλητών που εμπλέκονται σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης. Η πλατφόρμα επιτρέπει την παρακολούθηση των πλοίων ειδικού ενδιαφέροντος (ρυμουλκά, απορρυπαντικά κλπ.) που εμπλέκονται σε διαχείριση συμβάντων/ατυχημάτων σε ακτίνα 15 μιλίων από το εμπλεκόμενο(α) πλοίο. Το E-S.A.V.E έχει σαν πηγή καταγραφής συμβάντος την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας> Μέσω του μενού που διαθέτει (αριστερά στην οθόνη) παρέχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες αρμόδιων οργανισμών στην Ελλάδα, την Μεσόγειο και παγκόσμια και σε σχετικές σελίδες ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η ερευνητική ομάδα πίσω από το Ε-S.A.V.E έχει μελετήσει για πολλά χρόνια επιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης λόγω ναυτικών συμβάντων που εξελίχθηκαν σε ατυχήματα με τα ακόλουθα συμπεράσματα: Πρώτη προτεραιότητα είναι πάντα η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και στη συνέχεια αυτή της μείωσης της επίπτωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους παράκτιους πόρους που πολλές φορές είναι και η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων. Φαινόμενα έλλειψης πληροφόρησης έχουν οδηγήσει στο παρελθόν (βλέπε το ατύχημα Prestige στην Ισπανία το 2002) σε αυθόρμητες αντιδράσεις που μεγιστοποίησαν τις επιπτώσεις παρεμποδίζοντας ενδεικνυόμενες λύσεις όπως πχ. η μεταφόρτωση επίμαχων φορτίων με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή περιουσιών και περιοχών όταν το πλοίο διαλύθηκε εξωθούμενο στα ανοικτά κάτω από την πίεση όσων κατοίκων δεν διέθεταν την εκπαίδευση να εκτιμήσουν την κατάσταση. Η σωστή πληροφόρηση μπορεί και να βοηθήσει να σωθούν περιβάλλον και περιουσίες. Αυτός ήταν ο στόχος της προσπάθειας στην οποία αρκετοί ερευνητές και ερευνήτριες της ομάδας συνέβαλαν με συμβολική μόνο αμοιβή ή εντελώς δωρεάν. Το περιβάλλον και η θάλασσα είναι η ζωή μας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα προστατεύουμε ακόμα καλύτερα με την κατάλληλη γνώση.

E-S.A.V.E Incidents Map

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).