Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ E-S.A.V.E

ΓΙΑΤΙ ενδιαφέρει τι σχολιάζει το κοινό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με αφορμή ένα συμβάν που δυνητικά μπορεί να καταλήξει σε θαλάσσια ρύπανση;

  • Ενδιαφέρει καθώς αφορά έμμεση μαρτυρία για την πιθανή επίπτωση
  • Ενδιαφέρει ως άμεση μαρτυρία για την αίσθηση που έχει προκαλέσει το συμβάν
  • Ενδιαφέρει τόσο τις αρχές αλλά και άλλους σχετικούς φορείς

Αναζήτηση στο Twitter

ΠΩΣ το κάνει αυτό το εργαλείο που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το E-S.A.V.E.;

  • Πρόκειται για ένα εργαλείο βασισμένο σε στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης που αναζητά τις πιο συχνές λέξεις ανάμεσα στα δημοφιλέστερα σχόλια σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων το εργαλείο δεν διατηρεί προσωπικά στοιχεία παρά το ότι πρόκειται για δημόσιες αναρτήσεις.

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).