Νέος Παράκτιος εξοπλισμός


Μετάβαση στον ιστότοπο της Δράσης!

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ωκεανογραφικό αγκυροβόλιο κόλπου Καλλονής

Το αγκυροβόλιο είναι εξοπλισμένο με πλήρη γκάμα μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών αισθητήρων, στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Παρακτίου Περιβάλλοντος AEGIS. Ποντίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020, περίπου στη μέση του κόλπου της Καλλονής

Στάθμη θάλασσας στον κόλπο της Γέρας

Μέτρηση της στάθμης θάλασσας στον κόλπο της Γέρας, όπως καταγράφεται από σταθμιγράφο εγκατεστημένο στο λιμάνι της Σκάλας Συκούντας (Ντίπι). Η εγκατάσταση του σταθμιγράφου έγινε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Παρακτίου Περιβάλλοντος AEGIS, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στάθμη θάλασσας στον κόλπο της Καλλονής

Μέτρηση της στάθμης θάλασσας στον κόλπο της Καλλονής, όπως καταγράφεται από σταθμιγράφο εγκατεστημένο στο λιμάνι της Σκάλας Καλλονής. Η εγκατάσταση του σταθμιγράφου έγινε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Παρακτίου Περιβάλλοντος AEGIS, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.