Για την επικοινωνία σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Υποδομής “AEGIS” μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του Γραφείου Διαμεσολάβησης, Δρα Πολίνα Τουρλιώτη (e-mail: ptour@aegean.gr, τηλέφωνο +30 22510 36841).
Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου AEGIS+ καθηγητή Βασίλη Ζερβάκη (e-mail: zervakis@aegean.gr, ή στο τηλέφωνο +30 22510 36842).