Έργο: Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS, 2018-2021
Δράση: Νέος Παράκτιος εξοπλισμός

Στάθμη θάλασσας στον κόλπο της Γέρας

Μέτρηση της στάθμης θάλασσας στον κόλπο της Γέρας, όπως καταγράφεται από σταθμιγράφο εγκατεστημένο στο λιμάνι της Σκάλας Συκούντος (Ντίπι), σε τοπική ώρα Ελλάδος (EET).

Η εγκατάσταση του σταθμιγράφου του κόλπου της Καλλονής υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)» με Κωδικό ΟΠΣ 5021550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»