Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Κόλπος Μούνδρου: Χάρτης κατανομής μέσου μεγέθους

Κόλπος Μούνδρου: Χάρτης κατανομής τυπικής απόκλισης

Κόλπος Μούδρου: Βαθυμετρικός χάρτης μονοδεσμικού ηχοβολιστή

Κόλπος Μούδρου: Χάρτης βενθικού περιβάλλοντος

Στενό Μυτιλήνης: ΒΑθυμετρικός χάρτης πολυδεσμικού ηχοβολιστή

Στενό Μυτιλήνης: Χάρτης βενθικού περιβάλλοντος

Στενό Μυτιλήνης: Χάρτης ποσοστιαίας κατανομής ιλύος

Στενό Μυτιλήνης: Χάρτης ποσοστιαίας κατανομής άμμου

Σκάλα Ερεσού: Βαθυμετρικός χάρτης μονοδεσμικού ηχοβολιστή

Σκάλα Ερεσού: Χάρτης βενθικού περιβάλλοντος

Σκάλα Ερεσού: Χάρτης κατανομής μέσου μεγέθους

Σκάλα Ερεσού: Χάρτης κατανομής τυπικής απόκλισης

Κόλπος Γέρας: Βαθυμετρικός χάρτης πολυδεσμικού ηχοβολιστή

Κόλπος Γέρας: Χάρτης βενθικού περιβάλλοντος

Κόλπος Καλλονής: Βαθυμετρικός χάρτης πολυδεσμικού ηχοβολιστή

Κόλπος Καλλονής: Χάρτης βενθικού περιβάλλοντος