Το αγκυροβόλιο είναι εξοπλισμένο με πλήρη γκάμα μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών αισθητήρων, στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Παρακτίου Περιβάλλοντος AEGIS. Ποντίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020, περίπου στη μέση του κόλπου της Καλλονής, στη θέση

 • Γεωγρ. Πλάτος:  39° 10.064′ Β
 • Γεωγρ. Μήκος: 026° 12.503′ Α

Παρακάτω δίνονται οι τελευταίες καταγραφές από το Ωκεανογραφικό Αγκυροβόλιο:

Καταγράφονται:

Μετεωρολογικές Παράμετροι

 1. Θερμοκρασία αέρα
 2. Σχετική Υγρασία
 3. Ατμοσφαιρική Πίεση
 4. Ταχύτητα ανέμου
 5. Διεύθυνση ανέμου
 6. Βροχόπτωση
 7. Εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία
 8. Εισερχόμενη γήινη ακτινοβολία

Ωκεανογραφικές Παράμετροι

 1. Θερμοκρασία θάλασσας
 2. Αλατότητα θάλασσας
 3. Βάθος μετρήσεων
 4. Φθορισμός χλωροφύλλης
 5. Θολερότητα υδάτων
 6. Συγκέντρωση νιτρικών αλάτων
 7. pH
 8. Ραδιενέργεια
Έργο: Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος AEGIS, 2018-2021
Δράση: Νέος Παράκτιος εξοπλισμός

Παρατηρήσεις Ωκεανογραφικού Αγκυροβολίου Καλλονής

Κάποια από τα όργανα της πλατφόρμας έχουν αφαιρεθεί λόγω συντήρησης (έτσι δεν μπορούν να παράσχουν τις αντίστοιχες μετρήσεις).

Άνοιγμα URL σε νέο παράθυρο

Η εγκατάσταση του σταθμιγράφου του κόλπου της Καλλονής υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)» με Κωδικό ΟΠΣ 5021550 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»