Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

AEGIS+ – Web GIS

Για να έχετε πρόσβαση στην πληροφορία από χαρτογραφικές αποτυπώσεις θαλάσσιων οικοτόπων, προστατευόμενων περιοχών, χρήσεων της παράκτιας ζώνης, καθώς και εκτιμήσεις θαλάσσιου πλημμυρικού κινδύνου και διάβρωσης των ακτών μπορείτε μέσα από την παρακάτω οθόνη να ενεργοποιήσετε τα αντίστοιχα χαρτογραφικά επίπεδα (layers) πηγαίνοντας στο Layer List
Για την οπτικοποίηση των χαρτογραφικών επιπέδων (layers) θα πρέπει αυτά να ενεργοποιηθούν μέσα από το παράθυρο “Layer List”. Το παράθυρο “Layer List” εμφανίζεται πατώντας το αντίστοιχο μπλέ κουμπί στη γκρι σκούρα μπάρα στο κάτω μέρος της οθόνης/χάρτη (μικρός μπλε κύκλος με τρεις άσπρες κόλες) . Τα διαθέσιμα δεδομένα χωρίζονται σε 6 γενικές κατηγορίες. Για να αναπτυχθούν οι υποκατηγορίες θα πρέπει να κάνετε κλικ επάνω στο βελάκι αριστερά από τον τίτλο κάθε κατηγορίας που ανοίγει μια κάθετη λίστα. Τα χαρτογραφικά επίπεδα ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται επιλέγοντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι δίπλα στην ονομασία κάθε επιπέδου, καθώς επίσης και τον τίτλο της γενικής κατηγορίας και υποκατηγορίας στην οποία ανήκει. Θα πρέπει δηλαδή να επιλεγούν όλα τα τετράγωνα που σας ενδιαφέρουν αρχίζοντας από το χαρτογραφικό επίπεδο μέχρι και τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).