Για την πρόβλεψη του πλημμυρικού κινδύνου σε επιλεγμένες παραλίες και κρίσιμες υποδομές του ΒΑ Αιγαίου επιλέχθηκε η χρήση του αδρανειακού μοντέλου LISFLOOD–FP (Bates & de Roo, 2000).

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Νεάπολης (Ιστορικό) στη Λέσβο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Νεάπολης (Ιστορικό) στη Λέσβο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Νεάπολης (Ιστορικό) στη Λέσβο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Νεάπολης (Ιστορικό) στη Λέσβο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Ερεσού στη Λέσβο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Ερεσού στη Λέσβο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Ερεσού στη Λέσβο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Ερεσού στη Λέσβο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρφά στη Χίο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρφά στη Χίο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρφά στη Χίο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρφά στη Χίο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Κώμης στη Χίο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Κώμης στη Χίο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Κώμης στη Χίο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Κώμης στη Χίο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Μαδύτου στη Λήμνο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Μαδύτου στη Λήμνο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Μαδύτου στη Λήμνο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία της Μαδύτου στη Λήμνο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Κέρους στη Λήμνο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Κέρους στη Λήμνο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Κέρους στη Λήμνο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Κέρους στη Λήμνο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρλοβασίου στη Σάμο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρλοβασίου στη Σάμο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρλοβασίου στη Σάμο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία του Καρλοβασίου στη Σάμο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία Ποτοκάκι στη Σάμο για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία Ποτοκάκι στη Σάμο για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία Ποτοκάκι στη Σάμο για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στην παραλία Ποτοκάκι στη Σάμο για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στις παραλίες Μεσακτή και Αρμενιστή στην Ικαρία για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στις παραλίες Μεσακτή και Αρμενιστή στην Ικαρία για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στις παραλίες Μεσακτή και Αρμενιστής στη Ικαρία για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στις παραλίες Μεσακτή και Αρμενιστής στη Ικαρία για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στον Άγιο Κήρυκο στην Ικαρία για το 2050

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στον Άγιο Κήρυκο στην Ικαρία για το 2050, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στον Άγιο Κήρυκο στην Ικαρία για το 2100

Προβλέψεις πλημμυρικού εύρους στον Άγιο Κήρυκο στην Ικαρία για το 2100, RCP8.5 με δυναμική προσομοίωση. Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο βάθος του νερού που θα κατακλύσει τη περιοχή

Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).