Επίσημος ιστότοπος έργου

To Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) είναι ένα μεγάλο έργο Εθνικής Υποδομής συντονιζόμενο από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών στο οποίο συμμετέχουν 12 ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας.

Το Εργαστήριο Φυσικής και Χημικής Ωκεανογραφίας συμμετέχει στο έργο HIMIOFoTS έχοντας αναλάβει την επισκευή και αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής της επιφανειακής κυκλοφορίας και του κυματισμού στο Βορειοανατολικό Αιγαίο “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”.

Το σύστημα “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” είναι ένα ραντάρ υψηλής συχνότητας τύπου WERA.

H πιο πρόσφατη καταγραφή της θαλάσσιας κυκλοφορίας από το σύστημα ΔΑΡΔΑΝΟΣ βρίσκεται εδώ.

Δράσεις

HIMIOFoTS – Δάρδανος
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σύστημα παρακολούθησης παράκτιας κυκλοφορίας ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Το σύστημα ΔΑΡΔΑΝΟΣ είναι ένα υψηλής συχνότητας radar, που εκπέμπει πολύ χαμηλής ισχύος ραδιοφωνικά βραχέα κύματα, καταγράφοντας την παράκτια κυκλοφορία ανατολικά της Λήμνου, με σκοπό την παρακολούθηση της επίδρασης των υδάτων της εκροής της Μαύρης θάλασσας στο Βόρειο Αιγαίο.