Το σύστημα ΔΑΡΔΑΝΟΣ είναι ένα υψηλής συχνότητας radar, που εκπέμπει πολύ χαμηλής ισχύος ραδιοφωνικά βραχέα κύματα, καταγράφοντας την παράκτια κυκλοφορία ανατολικά της Λήμνου, με σκοπό την παρακολούθηση της επίδρασης των υδάτων της εκροής της Μαύρης θάλασσας στο Βόρειο Αιγαίο.

Έργο: Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS), 2017-2020
Δράση: HIMIOFoTS - Δάρδανος