Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Risk

Το σύστημα waterAEGIS αφορά την α) μελέτη των τάσεων και προγνώσεων της παραλιακής διάβρωσης και παράκτιων και χερσαίων πλημμυρών, β) τη διάγνωση/πρόγνωση χερσαίων πλημμυρικών φαινομένων, πλήρωσης υπόγειου υδροφορέα, και λειτουργίας φραγμάτων σε νησιωτικές περιοχές του Β. και Ν. Αιγαίου, γ) την βελτιστοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης χερσαίων πλημμυρών και δ) την προβολή σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών σε διάφορες περιοχές της νήσου Λέσβου. Οι υπηρεσίες του συστήματος είναι προσβάσιμες για όλους του πολίτες, ενώ οι Περιφέρειες και άλλοι δημόσιοι φορείς του Β. και Ν. Αιγαίου έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένη πληροφορία.

Πρόβλεψη Στάθμης Ποταμών

Η εφαρμογή προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη νερού για το υδρογραφικό δίκτυο της Λέσβου.

Άνοιγμα URL σε νέο παράθυρο


Υδρολογικά Δεδομένα

Γραφήματα υδρολογικών δεδομένων κλιματικής αλλαγής.

Άνοιγμα URL σε νέο παράθυρο


Μετεωρολογικά Δεδομένα

Εμφάνιση ιστορικών και προγνωστικών δεδομένων για μετεωρολογικούς σταθμούς του Αιγαίου

Άνοιγμα URL σε νέο παράθυρο


AEGIS+ RISK Webgis (fireAEGIS/waterAEGIS)

Χαρτογραφική απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τους κινδύνους των πυρκαγιών και των πλημμυρών.

Άνοιγμα URL σε νέο παράθυρο


Έργο «Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κρίσεων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)» (MIS 5047038), που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από την Ελληνική Πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).