AEGIS+ E-S.A.V.E


Μετάβαση στον ιστότοπο της Δράσης!

Η πλατφόρμα E-S.A.V.E (Shore Awareness of Vessel Emergencies) επιτρέπει την παρακολούθηση συμβάντων πλοίων που ενέχουν τη δυνατότητα θαλάσσιας ρύπανσης. Έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακής Αριστείας AEGIS+ (το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση) με στόχο να παρέχει πλέον ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση για τα ναυτικά συμβάντα που μπορούν να συντελέσουν σε πετρελαιοκηλίδες είτε λόγω διαρροής φορτίου, είτε διαρροής καυσίμων του εμπλεκόμενου πλοίου ή πλοίων. Στο περιβάλλον GIS – που αναδύεται απευθείας από το μενού στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεστε – παρέχεται γενική πληροφορία του σημείου όπου βρίσκεται το εμπλεκόμενο πλοίο ή πλοία. Με τη μετάβαση στις γεωγραφικές πληροφορίες στο κάτω μέρος της οθόνης δίνεται πρόσβαση  και στη διάταξη  πιθανά ευάλωτων εγκαταστάσεων και φυσικών πόρων. Μέσα από τις διαδοχικές σελίδες της πλατφόρμας που ανοίγουν από το  μενού αριστερά της αρχικής, είναι δυνατή, μέσω συνδέσμων – και χάρη σε προηγούμενα ή παράλληλα συγχρηματοδούμενα έργα και δράσεις Τμήμάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου  – η πρόσβαση και σε άλλη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ή σε όρους βασικής καταγραφής όπως σε εργαλεία κίνησης ρευμάτων και άλλων σημαντικών μεταβλητών που εμπλέκονται σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης  όπως και σε ιστοσελίδες αρμόδιων οργανισμών στην Ελλάδα, την Μεσόγειο και παγκόσμια και σε σχετικές σελίδες ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένο. Το E-S.A.V.E έχει σαν πηγή καταγραφής συμβάντος την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας. Η πλατφόρμα επιτρέπει την παρακολούθηση των πλοίων ειδικού ενδιαφέροντος (ρυμουλκά, απορρυπαντικά κλπ.) που εμπλέκονται σε διαχείριση συμβάντων/ατυχημάτων σε ακτίνα 15 μιλίων από το εμπλεκόμενο(α) πλοίο.  Η ερευνητική ομάδα πίσω από το Ε-S.A.V.E έχει μελετήσει για πολλά χρόνια τις επιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης λόγω ναυτικών συμβάντων που εξελίχθηκαν σε ατυχήματα με τα ακόλουθα συμπεράσματα: Πρώτη προτεραιότητα είναι πάντα η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και στη συνέχεια αυτή της μείωσης της επίπτωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους παράκτιους πόρους που πολλές φορές είναι και η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων. Μέλη της ομάδας έχουν διαπιστώσει πως φαινόμενα έλλειψης πληροφόρησης  έχουν οδηγήσει στο παρελθόν (όπως συνέβη με το ατύχημα Prestige στην Ισπανία το 2002) σε αυθόρμητες αντιδράσεις που μεγιστοποίησαν τις επιπτώσεις παρεμποδίζοντας ενδεικνυόμενες λύσεις όπως πχ. η μεταφόρτωση επίμαχων φορτίων με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή περιουσιών και περιοχών όταν το πλοίο διαλύθηκε εξωθούμενο στα ανοικτά κάτω από την πίεση όσων κατοίκων δεν διέθεταν την εκπαίδευση να εκτιμήσουν την κατάσταση. Το συμπέρασμα από παρόμοιες εμπειρίες και πολυετή έρευνα είναι πως η σωστή πληροφόρηση μπορεί και να βοηθήσει να σωθούν περιβάλλον και περιουσίες. Αυτός ήταν ο στόχος της προσπάθειας στην οποία αρκετοί ερευνητές και ερευνήτριες της ομάδας συνέβαλαν με συμβολική μόνο αμοιβή ή εντελώς δωρεάν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Twit Filter

Περιγραφή twitter filter

Βάση Δεδομένων Παράκτιας Ζώνης

Σε αυτό το Διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών έχουν ενταχθεί χαρτογραφικές αποτυπώσεις θαλάσσιων οικοτόπων, προστατευόμενων περιοχών, χρήσεων της παράκτιας ζώνης, καθώς και εκτιμήσεις θαλάσσιου πλημμυρικού κινδύνου και διάβρωσης των ακτών.

E-S.A.V.E Θαλάσσιο Ατύχημα – Ρύπανση

Η πλατφόρμα E-S.A.V.E (Shore Awareness of Vessel Emergencies) επιτρέπει την παρακολούθηση συμβάντων πλοίων που ενέχουν τη δυνατότητα θαλάσσιας ρύπανσης.