Περιγραφή Κατηγορίας

fireAEGIS

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Risk

Υπηρεσία (live!)

waterAEGIS

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Risk

Υπηρεσία (live!)

E-S.A.V.E Θαλάσσιο Ατύχημα – Ρύπανση

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ E-S.A.V.E

Υπηρεσία (live!)