Σύντομη περιγραφή της κατηγορίας υπηρεσιών

fireAEGIS

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Risk

Υπηρεσία (live!)

waterAEGIS

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Risk

Υπηρεσία (live!)

Βάση Δεδομένων Παράκτιας Ζώνης

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ E-S.A.V.E

Υπηρεσία (live!)

Σύστημα παρακολούθησης παράκτιας κυκλοφορίας ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Το σύστημα ΔΑΡΔΑΝΟΣ είναι ένα υψηλής συχνότητας radar, που εκπέμπει πολύ χαμηλής ισχύος ραδιοφωνικά βραχέα κύματα, καταγράφοντας την παράκτια κυκλοφορία ανατολικά της Λήμνου, με σκοπό την παρακολούθηση της επίδρασης των υδάτων της εκροής της Μαύρης Διαβάστε περισσότερα…

Έργο: Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS), 2017-2020
Δράση: HIMIOFoTS - Δάρδανος

Υπηρεσία (live!)