Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προϊόντα χαρτογραφήσεων.

Χαρτογράφηση βενθικών περιβαλλόντων

Τα δεδομένα των χαρτών είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Προιόν (live!)

Δυναμική προσομοίωση παράκτιας πλημμύρας

Πρόβλεψη του πλημμυρικού κινδύνου σε επιλεγμένες παραλίες και κρίσιμες υποδομές του ΒΑ Αιγαίου.

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Προιόν (live!)

Δείκτης πλημμυρικού κινδύνου

Για την ακτογραμμή των νησιών του ΒΑ Αιγαίου υπολογίστηκε ταυτόχρονα δείκτης πλημμυρικού κινδύνου για την αναγνώριση των κομματιών ακτογραμμής με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας.

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Προιόν (live!)

Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος

Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος

Έργο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος και Διαχείριση Κινδύνων σε Νησιωτικές Περιοχές (AEGIS+)
Δράση: AEGIS+ Mare

Προιόν (live!)